Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Należności z tytułu bezumownego korzystania

Należności z tytułu bezumownego korzystania W dniu 30 lipca 2010 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym zgodnie z żądaniem pozwu. Słusznie więc Sąd Okręgowy przyjął, że termin przedawnienia liczony zgodnie z art. 112 KC upłynął w dniu 3 lutego 2009 roku. Oskarżony miał wyraźny negatywny wpływ także na współsprawców, którzy wspólnie i w porozumieniu z nim popełniali przestępstwa i był dla nich swoistym wzorem do naśladowania. Tak np. w przypadku przestępstwa na szkodę braci W. współsprawca nieletni G. P. niejako "ćwiczył" pod okiem oskarżonego S. Umową z 17 września 1974 r. powódka sprzedała Skarbowi Państwa nieruchomość, w tym działkę określoną obecnie jako nr (...) w obrębie (...), jw., zwrotu której w postępowaniu administracyjnym dochodzi. Zawarcie tej umowy w trybie przepisu art. 6.1 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości (Dz.U. 1974 r. poz. 64) nie odbiera działce gruntu będącej przedmiotem sprzedaży statusu nieruchomości wywłaszczonej. Bezspornie też pomiędzy stronami określony w tej umowie cel wywłaszczenia - pod budownictwo mieszkaniowe (k. 81 akt. adm.) - nie został zrealizowany. Umową z 30 grudnia 1997 r. nieruchomość ta oddana została przez Gminę W. - B. pozwanej Spółdzielni w użytkowanie wieczyste, z przeznaczeniem jw. (k. 43), której ważność powódka kwestionuje. Ważność tej umowy podlega ocenie według przepisów obowiązujących w dacie jej zawarcia, a zawarta została pod rządami ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. 1991 r. poz. 127, ze zm.; dalej jako: GospGruntU) i powódka powiada interes prawny w jej kwestionowaniu, wskazany w pisemnych motywach skarżonego rozstrzygnięcia. Argumentacja pozwanych mogłaby wskazywać, że wadliwości rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji upatrują oni w tym, że ograniczenie prawa własności powodów wynikają z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz konieczność zapewnienia przez przedsiębiorstwo energetyczne zrównoważonego rozwoju kraju. Jak podali skarżący w treści zarzutu sformułowanego w punkcie 1. (k. 600,607) prawo własności odbiorcy ulega ograniczeniom, jest on bowiem zobowiązany w obrębie swojej nieruchomości umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu budowę i rozbudowę sieci. W istocie skarżący tak formułując zarzut sami wskazali na czym polega ograniczenie prawa własności odbiorcy, a mianowicie na umożliwieniu przedsiębiorstwu energetycznemu budowę i rozbudowę sieci. Tymczasem w niniejszej sprawie nie chodziło o to, aby zezwolić na rozbudowę sieci, bądź jej usunięcie, lecz o to, aby pozwani zapłacili powodom za korzystanie z ich nieruchomości, w oparciu o treść art. 224 § 2 KC. Nie było przecież kwestionowane w sprawie - urządzenia przesyłowe trafostacji znajdują się na gruncie, którego użytkownikami wieczystymi są powodowie, jak też wedle aktu notarialnego z dnia 14 czerwca 2002 r. rep. A nr 1331/2002 do nich należy własność budynku znajdującego się na nieruchomości, nabyli go wraz z gruntem, co prawidłowo ustalił Sąd Okręgowy, a pozwane nie zdołały skutecznie powyższego ustalenia zakwestionować. Na rozprawie w dniu 4 czerwca 2013 r. obie strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska w sprawie.