Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Domaganie się ochrony dóbr osobistych

Domaganie się ochrony dóbr osobistych Wyrokiem z dnia 28 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo i zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 4.428 zł tytułem kosztów procesu - wynagrodzenia adwokata z urzędu. Zgodnie z art. 24 § 5 PrSpółdz oraz § 20 statutu, organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu ze spółdzielni w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. Obowiązek zawiadomienia jak wyżej, winien być wykonany bezpośrednio za pokwitowaniem albo przy zachowaniu wymogów listu poleconego, przy czym zawiadomienie zwrócone na skutek nieodebrania przesyłki przez adresata jest równoznaczne z doręczeniem. Zasadnie Sąd I instancji przyjął, że wszystkie te wymogi zostały spełnione, podobnie jak zachowana została procedura odwoławcza - od uchwały o wykreśleniu służy możliwość odwołania w terminie 30 dni do walnego zgromadzenia (§ 21 statutu), a także do sądu w terminie 6 tygodni (art. 24 § 6). W umowie przedwstępnej zawartej z pozwanym dnia 1 sierpnia 2008 r. F.I. „L.” - obok obowiązków określonych w umowie z dnia 29 maja 2006 r. - przyjęła na siebie obowiązek wybudowania lokalu w postaci zespołu 8 komórek i sprzedaży pozwanemu udziału w tym lokalu, uprawniającego do używania jednej komórki. Równocześnie poinformowała pozwanego, że złożone przez nią wnioski o wpis hipotek na rzecz P. BP S.A. zostały przez sąd uwzględnione. 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 5 KC poprzez jego błędne zastosowanie a tym samym uznanie, że mimo niezrealizowania przez pozwanego obowiązków wynikających z umowy żądanie zwrotu udzielonej pomocy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz zapisami umowy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, c) przyjęcie, że zmarły I. S. był zdrowym człowiekiem, podczas gdy z zeznań świadka J. C. oraz opinii wydanej w postępowaniu karnym wynikało, że cierpiał on na przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc, co sprzyjało powstaniu urazowego uszkodzenia płuca; Zarzuty naruszenia art. 49 KC jest niezrozumiały natomiast zarzut art. 228 § 1 KPC i błędnych ustaleń dotyczących linii elektrycznej na działce powoda są chybione. Pozwany przeciwstawiając uprawnieniom powoda zarzut nadużycia prawa powinien wykazać, że roszczenie negatoryjne z uwagi na znaczenia linii przesyłowej na nieruchomości powoda, nie zasługuje na ochronę prawną (art. 6 KC). Według opinii biegłego trudno nadać takiego znaczenia przedmiotowej linii elektrycznej, jakie sugeruje pozwany. Z uwagi na to, że te kwestie wymagają wiedzy specjalnej w interesie pozwanego było dążenia, aby biegły na podstawie m.in. jego pytań wskazał na szczególne znaczenie tej linii elektrycznej. Jak wyżej zaznaczono opinia biegłego nie zawiera takich wniosków i jej ocena dla rozstrzygnięcia sprawy została prawidłowo przeprowadzona przez Sąd meriti.