Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Opłata za oddanie nieruchomości gruntowej

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; - odsetki za zwłokę na dzień 23 sierpnia 2002 r. w kwocie 422 041 zł 30 gr. 1. naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 58 § 2 KC w zw. z art. 65 § 1 KsięgWieczHipU poprzez pominięcie faktu, iż czynność prawna polegająca na zobowiązaniu spółki (...) S.A. do ustanowienia, ustanowieniu na rzecz powoda hipotek na nieruchomości pozwanego w oparciu o Umowę o (...) w Zakresie Emisji Obligacji z dnia 2.11.2006, narusza zasady współżycia społecznego, w związku z czym jest nieważna - co skutkuje brakiem odpowiedzialności pozwanego jako wierzyciela rzeczowego; d) danie wiary świadkowi W. N. w sytuacji, gdy z innego dowodu w postaci opinii sporządzonej przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno - konsultacyjny w K. z dnia 17.12.2009 r. na potrzeby sprawy rozwodowej z powództwa K. N. (1) (obecnie S.) przeciwko M. N. jednoznacznie wynika, że świadek jest zdecydowanie przychylny pozwanemu M. N. zaś niechętny powódce, Zdaniem Sądu Apelacyjnego skarżący skutecznie nie zakwestionował dokonanej przez Sąd Okręgowy oceny wskazanych w zarzutach dowodów osobowych. Ocena ta spełnia bowiem kryteria z art. 233 § 1 KPC, Sąd pierwszej instancji prawidłowo zwrócił uwagę na: sprzeczność zeznań powoda J. D. i jego byłej żony świadka B. D. z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności z zeznaniami pozwanej oraz świadków K. J., J. J. (2), K. Z., L. S., J. W., R. K., J. S. (1), T. D., S. P. i J. S. (2) oraz dowodami z dokumentów, w szczególności w postaci listów oraz umowy sprzedaży samochodu. Wskazani świadkowie, w przeciwieństwie do świadków G. H. i E. W. (1), wiedzę o okolicznościach istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy czerpali z własnych obserwacji relacji istniejących pomiędzy powodem i jego rodzicami i to na przestrzeni wielu lat. Łączyły ich bowiem z D. D. (1) więzi rodzinne, albo trwające przez bardzo długi czas więzi koleżeńskie. Jak słusznie podkreślił Sąd Okręgowy osoby te nie miały żadnych racjonalnych powodów, aby zeznawać nieprawdę. Wiarygodność tych zeznań potwierdza treść dowodu z dokumentu prywatnego w postaci listu D. D. (1), który w latach 90-siątych opisał w nim postawę życiową, a w szczególności rodzinną syna J. D. Natomiast świadkowie G. H. i E. W. (1) o relacjach między D. D. (1) a J. D. nie posiadały wiedzy z własnych obserwacji, a jedynie od B. D., z którą się przyjaźniły. Oceniając zeznania świadka B. D. oraz powoda J. D. słusznie zwrócono uwagę na okoliczność ich zainteresowania (w aspekcie materialnym) wynikiem postępowania, niespójność wewnętrzną zeznań B. D., a przede wszystkim okoliczność uzgadniania pomiędzy B. D. z J. D. stanowiska, jakie oboje mieli prezentować w niniejszej sprawie, o czym świadczy treść ich korespondencji. W listach J. D. wskazywał, że B. D. (1) wprost zniekształcała pewne fakty, w celu zaprezentowania wersji korzystnej dla powoda, a w konsekwencji - dla siebie i swej córki (k. 249-269, k. 273-276). Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 listopada 2012 r. Sąd Okręgowy w Opolu w pkt 1 pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy w postaci prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 6.01.2000 r., sygn. akt I C 763/99, opatrzonego klauzulą wykonalności w dniu 7.02.2000 r. w części obejmującej pkt II tego wyroku, tj. w zakresie kwoty 12.000 zł oraz w zakresie kwoty 200 zł oznaczonych jako koszty klauzuli wykonalności. W pozostałym zakresie Sąd Okręgowy powództwo oddalił (pkt 2). Jednocześnie w pkt 3 zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 1.078 zł tytułem kosztów procesu a w pkt IV zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3.132 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.